Republica Moldova marchează 20 de ani de la aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului

Pe data de 26 iulie 2001, după şapte ani de negocieri, ţara noastră a devenit membru cu drepturi depline al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, relatează MOLDPRES cu referire la Serviciul diplomaţie publică, comunicare strategică şi interacţiune cu presa al MAEIE.

Evenimentul a constituit o realizare majoră pentru R. Moldova pe plan extern, aceasta venind să reconfirme nu doar caracterul suveran al ţării, dar şi capacitatea de a realiza reforme şi a-şi asuma angajamente internaţionale.

Pe parcursul celor 20 de ani, impactul aderării la Organizaţia Mondială a Comerţului a fost unul extrem de important atât din perspectiva economică, cât şi socială. Din start, Republica Moldova a iniţiat un program de reforme ambiţios care viza transformarea unei economii planificate într-o economie de piaţă deplin funcţională şi fortificarea stabilităţii macroeconomice. Aceasta a fost şi, în unele cazuri, încă mai este o provocare pentru majoritatea ţărilor din regiu­nea noastră cu tipuri similare de economii în curs de dezvoltare – în tranziţie.

Aderarea la OMC, alături de procesul de integrare europeană, a reprezentat catalizatorul transformărilor şi reformelor economice în tară. Moldova a îndeplinit în mare măsură obiectivele de bază stabilite, creând o economie orien­tată spre exterior, integrată la nivel mondial. A fost atins un nivel înalt de liberalizare a comerţului, inclusiv prin angajamente extinse asumate în comerţul cu bunuri (cu taxe obligatorii între 0-15%) şi servicii (cu 147 de sectoare liberalizate din 155).

Concluziile experţilor OMC constată că a crescut considerabil comerţul cu mărfuri datorită taxelor mai mici, barierelor comerciale minime şi reglementărilor previzibile. Structura comerţului, la fel, a fost îmbunătăţită datorită politicilor de diversificare a exporturilor atât în ceea ce priveşte partenerii, cât şi produsele. Comerţul cu servicii, în particular prin sectorul IT, a crescut semnificativ şi se dezvoltă în ritm dinamic, depăşind inclusiv indicatorul de creştere a comerţului cu bunuri.

Aderarea la sistemul comercial internaţional din cadrul OMC a contribuit şi la dezvoltarea socială a ţării. S-a asigurat o protecţie adecvată a producătorilor locali, a fost promovată reducerea costurilor de producţie, aceasta oferind o gamă mai largă de bunuri şi într-un final facilitând generarea de venituri şi creşterea bunăstării populaţiei.

Astfel, Republica Moldova a acumulat o experienţă bogata în cadrul organizaţiei, unde nu a fost doar beneficiar, dar şi participant activ al proceselor şi a întreprins acţiuni de consolidare a angajamentului faţă de liberalizarea comerţului internaţional în conformitate cu acordurile Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

O prioritate a agendei diplomaţiei economice rămâne susţinerea de către Republica Moldova în cadrul OMC a iniţiativelor comune privind comerţul electronic, facilitarea investiţiilor pentru dezvoltare, grupul informal privind ÎMM-urile, reglementarea internă a comerţului cu servicii, sustenabilitatea comerţului şi a mediului, precum şi discuţiile ce vizează implicarea femeilor în politicile comerciale.

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări, Republica Moldova reconfirmă angajamentul faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului, continuând să rămână un susţinător ferm al sistemului comercial multilateral creat sub auspiciile acesteia.

Numarul ziarului: 
Nr.29 (903) din 28 iulie 2021