Program de instruire în domeniul prevenirii spălării banilor pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, lansat cu suportul USAID

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în parteneriat cu Proiectul USAID „Transparenţa Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), dau startul unui program de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (AML/CFT). Instruirile sunt adresate tuturor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară, care, conform legislaţiei, sunt supravegheate de către CNPF.

Programul de instruire, preconizat pentru perioada februarie–septembrie 2022, este compus din trei module care vor aborda, gradual, cele mai importante reglementări şi bunele practici din domeniul AML/CFT. Sesiunile vor fi moderate de experţi cu o vastă experienţă în domeniu, atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Primul modul al programului va urmări familiarizarea participanţilor cu standardele AML/CFT, cele mai recente recomandări ale Grupului de Acţiune Financiară (FATF) în acest domeniu şi principalele atribuţii ale ofiţerului de conformitate. De asemenea, în cadrul instruirii se va vorbi despre evaluarea riscurilor, monitorizarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte, precum şi despre procedeele de verificare a persoanelor expuse politic (PEP).

Următoarele două module se vor axa pe alte subiecte de actualitate, precum măsurile de precauţie simplificate, standard şi avansate (Simplified Due Dilligence, Standard Due Dilli­gence şi Enhanced Due Dilligence), identificarea beneficiarului efectiv sau cunoaşterea semnalelor de alertă. Totodată, ambele instruiri vor conţine şi câte o componentă practică, în cadrul cărora participanţii vor putea analiza diverse studii de caz.

Prima instruire va avea loc astăzi, 23 februarie 2022, începând cu ora 13:00 şi se va desfăşura în regim online.

Evenimentul va fi moderat în limbile română şi engleză, fiind asigurată traducerea simultană pe tot parcursul sesiunilor.

La finalul cursului, toţi participanţii prezenţi la cele trei instrui­ri vor primi certificate.

Numarul ziarului: 
Nr.07 (931) din 23 februarie 2022