Piaţa asigurărilor a înregistrat o creştere cu 28,3% în anul 2022 şi a însumat 2,47 miliarde lei

Companiile de asigurări din Republica Moldova au subscris, pe parcursul anului 2022, prime brute în sumă de peste 2 miliarde 471 de milioane de lei, în creştere cu 28,3%, faţă de anul 2021.

Creşteri importante a subscrierilor au fost constatate la asigurările de nave aeriene (+79,1%, ca rezultat al creşterii numărului de contracte încheiate cu 18%), asigurările de accidente (de peste două ori, pe când numărul contractelor s-a diminuat cu 22%), de răspundere civilă avia (+66,7%, contractele fiind în descreştere cu 4,9%), asigurările de bunuri (+48,1%, datorită creşterii numărului de contracte cu 11,6%), asigurările culturilor agricole şi animalelor (39,6%, ca urmare a creşterii numărului contractelor cu 15,5%), asigurările de răspundere civilă auto, inclusiv RCA internă (+24,3%, ca rezultat al creşterii numărului de contracte încheiate cu 5,6%), Carte Verde (+52,7%, ca urmare a majorării numărului de contracte cu 31,2%) şi CASCO (+13,3%, ca rezultat al creşterii numărului de contracte încheiate cu 5,8%).

Datele CNPF denotă că piaţa asigurărilor rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce are o pondere de 95,7% din totalul primelor brute subscrise, în timp ce asigurărilor de viaţă le revine o cotă de 4,3%. La rândul său, segmentul asigurărilor generale continuă să fie dominat de asigurările auto, care cumulează 68,7% din primele subscrise.

Pe parcursul anului 2022, companii­le de asigurări au achitat despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în mărime de 905,7 milioane lei, în creştere cu 36,8% faţă de acum un an.

Despăgubirile achitate în baza poliţelor de asigurări generale au însumat 854,6 mil. lei sau 94,4% din totalul despăgubirilor plătite, iar despăgubirile achitate în baza poliţelor de asigurări de viaţă au constituit aproximativ 51,1 mil. lei, în creştere cu 49,2%, faţă de anul precedent.

De asemenea, creşteri semnificative a daunelor de asigurare au fost raportate pentru asigurări de nave aeriene, asigurările agricole (de peste 3 ori), asigurările de viaţă (+49,3%) şi asigurările de Carte Verde (+65%). Despăgubirile aferente asigurărilor auto au înregistrat 77,5% din despăgubirile pentru asigurările generale.

În ceea ce priveşte asigurarea RCA, în anul 2022 a fost înregistrată prima medie în cuantum de 1005 lei, iar dauna medie achitată a constituit 16 662 lei, ambele înregistrând o creştere comparativ cu anul precedent cu 17,7% şi, respectiv, 11,8%. Pentru asigurarea Carte Verde, prima medie a cuantificat 1 195 lei, iar dauna medie 69 202 lei, ambele fiind în creştere cu 16,3% şi, respectiv, cu 25,8%.

Profitul companiilor de asigurare (până la impozitare) s-a ridicat în anul 2022 până la 128,0 mil. lei, în creştere cu 29,4%, faţă de perioada similară a anului 2021, fiind obţinut preponderent din activitatea de investiţii – 87,5%.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare notează că, deşi volumul primelor brute subscrise s-a majorat semnificativ în anul 2022, gradul de penetrare a asigurărilor în PIB a înregistrat nivelul de 0,91 la sută, atestând o creştere modestă cu 0,11 p.p. a acestui indicator comparativ cu 2021 (spre ex. în ţările din regiune indicele respectiv variază între 1-1,5 la sută).

Cu referire la rata de solvabilitate raportată de companiile de asigurări la 31 decembrie 2022, se atestă la categoria de asigurări generale valori peste nivelul normativ situat între 189,95% şi 106,67%, existând şi o companie cu rata de solvabilitate sub limita normativă, iar valorile coeficientului de lichiditate variază între 6,10 şi 1,18.

Primele colectate de intermediarii în asigurări au cumulat o valoare de 1 404,6 mil. lei, ce reprezintă aproximativ 56,8% din totalul primelor brute subscrise, valoare în creştere cu circa 29,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021 (1 088,4 mil. lei). Brokerilor de asigurare-reasigurare le-au revenit 82,8% din primele intermediate şi 46,9% din totalul primelor subscrise, respectiv, agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance – 17,2% din primele intermediate şi 9,7% din totalul primelor subscrise. Comisioanele calculate din intermedierea contractelor de asigurare au atins nivelul de 489,0 mil. lei şi din asistenţă şi soluţionarea dosarelor de daune – 21,9 mil. lei.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (987) din 29 martie 2023