Piaţa asigurărilor a înregistrat o creştere cu 26,6% în 9 luni ale anului curent şi a însumat 1,82 mlrd. lei

Companiile de asigurări din Republica Moldova, în nouă luni ale anului curent, au subscris riscuri aferente estimate la peste 1 miliard 820,1 milioane de lei, volum în creştere cu 26,5%, 
faţă de perioada similară a anului trecut.

Cele mai creşteri ale subscrierilor au fost înregistrate la asigurările de accidente (+85,6%), asigurări de bunuri (+58,2%), inclusiv asigurările culturilor agricole şi animale (46,9%), asigurări de răspundere civilă avia (49,8%), asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv RCA internă (+20,7%) şi Carte Verde (52,6%).

Rămâne neschimbată ponderea primelor subscrise pentru asigurările generale de aproximativ 96% din volumul total de prime, asigurărilor de viaţă revenindu-le 4%.

În acelaşi timp, în nouă luni ale anului 2022, companiile au achitat despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare în mărime de peste 585,8 mil. lei, în creştere cu 25,4% faţă de acum un an. Majorări semnificative au înregistrat asigurările de bunuri – de circa 2 ori, asigurările agricole – de circa 3 ori şi asigurarea Carte Verde – cu 58,8%.

Daunele achitate în baza poliţelor de asigurări generale au însumat 551,5 mil. lei sau 94% din totalul despăgubirilor plătite, iar despăgubirile achitate în baza poliţelor de asigurări de viaţă au constituit aproximativ 34,3 mil. lei, în creştere cu 39,1% faţă de anul precedent.

La aceeaşi dată, activele totale ale companiilor de asigurări din Republica Moldova au constituit peste 4,3 mlrd. lei, în creştere cu 20,5% faţă de acum un an. Activele admise la acoperirea rezervelor tehnice şi marja de solvabilitate minimă reprezintă 80,0% (cca 3,5 mlrd. lei) din totalul activelor, fiind majorate cu 21,5% comparativ cu perioada de nouă luni ale anului 2021. În acelaşi timp, rezervele tehnice ale pieţei de asigurări au crescut cu 24% şi au constituit cca 2,5 mlrd. lei.

Capitalul social al tuturor companiilor de asigurări a însumat aproximativ 429 milioane lei.

Cu referire la indicatorii prudenţiali raportaţi de companiile de asigurări la categoria de asigurări generale, se atestă rata de solvabilitate cu valori între 224,6% şi 102,9%, existând şi o companie cu rata de solvabilitate sub limita normativă. Coeficientul de lichiditate raportat de companiile de asigurări este cuprins între 6,65 şi 1,04 şi se încadrează peste nivelul normativ.

Profitul companiilor de asigurări (până la impozitare) s-a ridicat în ianuarie-septembrie 2022 până la 195,7 mil. lei, în creştere cu 58,1%, faţă de perioada similară a anului 2021.

La 30 septembrie 2022, pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova activau 10 societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de CNPF.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.49 (973) din 14 decembrie 2022