Legea privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule, adoptată în lectură finală

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost adoptat, în lectură finală, în cadrul şedinţei Parlamentului din 
21 aprilie curent.

Documentul are drept scop transpunerea unor dispoziţii a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi.

Prin proiect se urmăreşte stabilirea unui mecanism clar şi predictibil de monitorizare continuă a pieţei asigurărilor obligatorii auto prin intermediul instrumentelor adecvate şi specifice sectorului financiar.

Cele mai relevante elemente incluse în proiect vizează: prevederi speciale cu privire la suspendarea, rezoluţiunea şi încetarea contractului RCA; norme cu privire la modul de aplicare a asigurării RCA; dispoziţii cu privire la legislaţia aplicabilă în funcţie de locul de producere a accidentului; mecanismul constatării amiabile de accident; obligaţiile asigurătorului RCA cu privire la comunicarea solicitantului asigurării a cuantumului primei de asigurare, dar şi a altor detalii care ţin de calculul primei de asigurare, coeficienţilor de rectificare, precum şi obligativitatea asigurătorilor de a informa părţile privind soluţionarea cererii de despăgubire.

De asemenea, documentul cuprinde dispoziţii legale privind rezoluţia contractului RCA, norme cu privire la cazurile de suspendare a contractelor RCA internă – pe perioada suspendării dreptului de utilizare a vehiculului, precum şi pe perioada în care persoana asigurată a depus sau i-au fost retrase legal plăcuţele de înmatriculare. Totodată, în noua lege a fost introdus conceptul de „decontare directă”, în baza căruia, asiguratul poate opta pentru un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de către asigurătorii RCA a propriilor asiguraţi. Astfel, în cazul producerii unui accident, asiguratul va interacţiona cu propriul asigurător şi nu cu asigurătorul păgubitului.

Proiectul mai prevede termenul limită în cadrul căruia asigurătorul RCA este obligat să ia o decizie cu privire la soluţionarea cererii de despăgubire şi să achite despăgubirea de asigurare – cel mult o lună de la data depunerii cererii de despăgubire, în cazul dosarului de daune complet, şi cel mult trei luni, în cazul dosarului de daune incomplet.

În scopul evitării unor manipulări ce vizează cuantumul despăgubirilor şi cheltuielilor aferente reparaţiei vehiculelor, noua lege obligă asigurătorii să utilizeze sistemele informaţionale automatizate de evaluare în domeniul auto. Acestea au la bază preţuri din cataloagele producătorilor de piese de schimb, părţi componente şi materia­le necesare reparaţiei şi corespunde cerinţelor stabilite în actele normative ale autorităţii de supraveghere.

Proiectul de lege mai prevede o liberalizare parţială a primei de asigurare RCA, astfel asigurătorii urmează să aplice prima de referinţă stabilită de autoritatea de supraveghere.

Un capitol aparte din lege vizează achitarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral ca urmare a vătămării sau decesului persoanelor implicate în accidentul rutier. Astfel, documentul prevede majorarea limitelor de răspundere acoperite prin asigurarea RCA de la un milion de lei la un nivel de 100.000 euro, în cazurile de avariere sau distrugere a bunurilor. La fel, pentru vătămări corporale şi decese produse în unul şi acelaşi accident, limita de despăgubire a fost stabilită, pentru accidente la un nivel de 100.000 euro – pentru o parte vătămată sau la un nivel de 500.000 euro – indiferent de numărul părţilor vătămate, echivalent în lei la cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, comunicat de Banca Naţională a Moldovei pentru data producerii accidentului.

Noua lege urmează să intre în vigoare după 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.16 (940) din 27 aprilie 2022