Executivul a aprobat proiectul de lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule

Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule a fost aprobat de către Guvern, în şedinţa din 23 martie curent.

Documentul are ca scop implementarea parţială a Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.09.2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto şi controlul obligaţiei de asigurare a acestei răspunderi.

Măsurile de modificare a legislaţiei privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto au scopul de a reechilibra şi consolida piaţa asigurărilor obligatorii RCA, astfel încât să contribuie la asigurarea unei transparenţe sporite în raport cu terţii.

Din perspectiva transpunerii celor mai relevante norme ale aquis-ului comunitar, actul normativ reglementează în principal: politica tarifară; prevederi speciale cu privire la contractul RCA; obligaţiile asiguratului/persoanei păgubite/asigurătorului; limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA; constatarea amiabilă de accident; prevederi privind decontarea directă; activitatea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA).

Evoluţiile din piaţa asigurărilor RCA au un impact rapid şi semnificativ asupra unor categorii largi de consumatori şi operatori economici, iar evoluţia legislaţiei comunitare ce reglementează această formă de asigurare impune reformarea sistemului asigurărilor RCA din Republica Moldova şi alinierea acestuia la practicile validate de experienţa internaţională.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (936) din 30 martie 2022