Decizii ale Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 31 octombrie 2023

În cadrul şedinţei din 31 octombrie 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

I. Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „CONSTRUCTORUL-SUD” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 35 lei la 114 lei, şi majorarea capitalului social cu 417 120 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 601 920 lei, divizat în 5 280 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 114 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „MODERNUS” SA, în sumă de 180 000 lei, în număr de 18 000 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 60 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de „Rubin-216” SA, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 30 lei, şi majorarea capitalului social cu 445 020 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 667 530 lei, divizat în 22 251 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 30 lei.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania ÎCS „STAG TEXTILE INDUSTRY” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 2500 lei la 27 500 lei, şi majorarea capitalului social cu 23 225 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 25 547 500 lei, divizat în 929 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 27 500 lei.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni „AGROMONTAJ”, „AVICOLA GALLINULA”, „MANDARIN-LUX”, „REGISTRU IND” şi „TEHNOTRON-PRIM”.

II. Supraveghere:

• Prescrierea repetată administratorului OCN „U CAPITAL” SRL, în termen de 30 de zile, să execute pct. 1 din Hotărârea CNPF nr. 41/1/2023.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.44 (1019) din 8 noiembrie 2023