Conferinţă dedicată asigurărilor

Prima conferinţă (on-line) a pieţei asigurărilor din R. Moldova, cu genericul “Asigurările – între provocările pandemiei şi consolidarea pieţei”, a avut loc joi, 25 iunie curent, fiind organizată de XPRIMM cu concursul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule.

În cadrul evenimentului, la care au participat peste 100 de reprezentanţi ai industriei de asigurări din Moldova şi România, au fost dezbătute subiecte, precum noile reglementări în asigurări, noul cadrul legislativ şi, nu în ultimul rând, provocările post-pandemie.

În discursul introductiv de salut, adresându-se către participanţii evenimentului, Valeriu CHIŢAN, preşedintele Comisiei Naţionale, a cuantificat cele mai semnificative aspecte ce vizează problematica abordată. Potrivit Domniei Sale, "...autoritatea de supraveghere pe parcursul ultimilor 2 ani, potrivit unei Foi de parcurs, la baza căreia a fost Raportul de evaluare al Băncii Mondiale, cu implicarea participanţilor profesionişti ai pieţei, a realizat un “pachet” de lucrări în sensul ajustării cadrului normativ (unul tranzitoriu) aferent implementării unui sistem prudenţial sau (în limbajul de specialitate) unuia de aplicare efectivă a funcţiei de supraveghere bazată pe risc. Respectiv, au fost sporite şi sunt aplicabile cerinţele în materie de lichidităţi, rezerve tehnice şi solvabilitate.

În acelaşi timp, mai cu seamă pe parcursul ultimelor 12 luni, s-au materializat un şir de măsuri practice, severe în aplicarea instrumentelor adecvate revigorării şi consolidării financiare ale unor entităţi marginal solvabile şi cu deficit de active – am în vedere, redresarea şi remedierea financiară, administrarea specială. În rezultat, o entitate a depus licenţa; în cazul altor două a fost instituit regimul de administrare specială, fiind suspendate licenţa şi vânzările. Acestea – una practic deposedată de active, alta subcapitalizată şi precipitat insolvabilă – în lipsa soluţiilor de adecvare la capital încearcă în mod disperat să conteste deciziile autorităţii, prin revizuirea regulilor prudenţiale. În acest răstimp, alte trei companii şi-au “făcut temele” – prin infuzii de capital şi redimensionarea ratei solvabilităţii. Pachetul majoritar de acţiuni al celei mai mari societăţi fiind preluat în gestiune de către CNPF. Mesajul nostru pentru toată lumea, în acest sens, este următorul: preocupările şi eforturile autorităţii de supraveghere sunt de neabătut. În pofida crizei pandemice şi, implicit, celei economice, sectorul – până la implementarea Solvency II – incontestabil necesită a fi “curăţit””.

Cu referinţă la efectele crizei pandemice, dl CHIŢAN a ţinut să specifice: “În pofida conştientizării eventualului impact al crizei actuale, în acelaşi timp, trebuie să acceptăm şi axioma, potrivit căreia asemenea fenomene dezastruoase servesc şi oportunitate pentru o restartare – o restartare axată pe noi principii de guvernare corporativă, în cazul nostru, neapărat pe exigenţe şi prudenţialitate. Şi, nu în ultimul rând, prin resetarea industriei propriu-zise, portofoliul de contracte urmând neîntârziat a fi “descărcat” de presiunea asigurărilor obligatorii, în favoarea extinderii celor voluntare”.

În materie de siguranţă şi sustenabilitate financiară, preşedintele CNPF a ţinut să tranşeze lucrurile, atenţionând audienţa că "...recapitalizarea devine o ţintă-cheie, iar implementarea inechivocă a principiilor de guvernare corporativă şi management intern de evaluare a riscurilor constituie chintesenţa reformării companiilor, acţionarii şi managementul cărora realmente neavând alte soluţii, decât a susţine un alt mod de gândire în contextul unei paradigme redefinite”.

Cu titlu de concluzie, Valeriu CHIŢAN a sensibilizat atenţia asupra următoarelor: “Suntem cu toţii marcaţi de provocările curente, dar totodată şi determinaţi să facem faţă acestora – atât pe dimensiunea “restructurării-restartării”, cât şi pe cea de atenuare a efectelor crizei cu care ne confruntăm. Implicarea asumată şi plenară a părţilor (autoritatea de supraveghere – participanţii profesio­nişti ai pieţei, implicit acţionariatul şi managementul corporativ) într-un proces complex, cuprinzător şi de durată constituie un test de bunăvoinţă, de maturitate şi de responsabilitate în interes public. Prin urmare, suntem în situaţia (una de force-major) când antreprenoriatul, şi nu numai, trebuie să-şi revizuiască abordările, afacerile fiind (re)concepute în termeni exclusiv intensivi, austeritatea devenind o regulă în toate. Iar în cazul nostru – în primul rând, prin temperarea, implicit, subdimensionarea şi raţionalizarea cheltuielilor, mai cu seamă celor de achiziţii, cu precădere celor pentru intermediere...”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.25 (849) din 1 iulie 2020