CNPF continuă fortificarea cadrului normativ în partea ce vizează cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de conducere şi care deţin funcţii-cheie ale asigurătorului

Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat, în cadrul şedinţei din 23 mai curent, Regulamentul privind cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de conducere, membrii comitetului de audit şi persoanele care deţin funcţii-cheie ale asigurătorului sau reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau reasigurător din stat terţ şi faţă de lichidatorul asigurătorului sau reasigurătorului în proces de lichidare.

Regulamentul este un document important menit să consolideze capacităţile persoanelor cu funcţii de conducere şi care deţin funcţii-cheie în gestionarea riscurilor specifice domeniului de asigurare/reasigurare. Astfel, noile norme vor contribui la dezvoltarea guvernanţei corporative, prin aplicarea celor mai bune practici şi realizarea unui management prudent.

Potrivit noului cadru normativ, responsabilitatea primară de evaluare a persoanelor înaintate în funcţii de conducere şi/sau în funcţii-cheie este pusă în sarcina asigurătorilor/reasigurătorilor. Ulterior, în cea de-a doua etapă, candidaturile înaintate vor fi evaluate de autoritatea de supraveghere.

Noutatea Regulamentului constă în faptul că pe lângă evaluarea la nivel individual, asigurătorii vor efectua evaluarea şi la nivel colectiv. Cerinţele de adecvare individuală se referă la totalitatea calităţilor şi atributelor pe baza cărora se consideră că o persoană are o bună reputaţie, onestitate, integritate, cunoştinţe, competenţe şi experienţă pentru îndeplinirea obligaţiilor specifice funcţiei. În premieră, persoanele vor fi evaluate potrivit principiilor larg răspândite în legislaţia europeană, precum cel al proporţio­nalităţii, al alocării de timp suficient pentru îndeplinirea atribuţiilor şi al gândirii independente. Cerinţele de adecvare la nivel colectiv reprezintă totalitatea calităţilor şi atributelor întregii componenţe a structurii de conducere care se aplică asigurătorilor. Totodată, pentru o mai bună înţelegere şi aplicare a mecanismului de evaluare, Regulamentul conţine un model al matricei de corespundere cerinţelor de adecvare la nivel colectiv.

Suplimentar, actul normativ descrie procedura de emitere a aprobării de către autoritatea de supraveghere a candidaturilor înaintate.

Noile rigori aprobate derivă din necesitatea adoptării de către asigurători/reasigurători a unui sistem de guvernanţă corporativă compatibil cu exigenţele normelor de supraveghere aplicate în prezent.

Notă: Documentul face parte din seria de acte normative aferente, elaborarea cărora derivă din Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023).

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.21 (996) din 31 mai 2023