În Moldova va fi posibilă externalizarea funcţiilor Biroului istoriilor de credit

Acestea sunt prevederile modificărilor la Legea privind Biroul istoriilor de credit, adoptată anterior de Parlament şi publicată, vineri, în Monitorul Oficial.

Potrivit modificărilor adoptate, un birou al istoriilor de credit va fi în drept să acorde altui birou similar licenţiat în Moldova executarea unor/tuturor funcţiilor. Biroul istoriilor de credit va fi obligat să întreprindă măsurile necesare pentru ca funcţiile externalizate, drepturile şi obligaţiile Biroului istoriilor de credit şi a furnizorului să fie expuse cu exactitate în contractul semnat în formă scrisă. S-a subliniat că externalizarea funcţiilor are loc cu permisiunea preventivă a organului public competent. Subpredarea tipurilor de activitate externalizată este interzisă.

Pentru externalizare, biroul istoriilor de credit trebuie să corespundă unui şir de cerinţe minime. În cazul încălcării cerinţelor minime, organul public competent va fi în drept să retragă permisiunea sau să rezilieze contractul, asigurându-se că toată informaţia prelucrată de furnizor a fost lichidată şi nu poate fi restabilită, precum şi că furnizorul, inclusiv angajaţii săi, păstrează confidenţialitatea în legătură cu istoriile de credit şi informaţiile obţinute în rezultatul externalizării.

De asemenea, au fost înăsprite sancţiunile pentru neprezentarea premeditată a informaţiei depline sau false la Biroul istoriei de credit.

Modificările la Codul penal, adoptate anterior de Parlament şi publicate, vineri în Monitorul Oficial, prevăd că, neprezentarea informaţiei în volumul stabilit de lege sau prezentarea premeditată a informaţiei false la Biroul istoriilor de credit de către potenţialul beneficiar, precum şi de către persoanele de răspundere ale acestora, sau dacă aceste acţiuni au dus la prejudicii în proporţii deosebit de mari, se pedepseşte cu amendă de la 850 la 2350 unităţi convenţionale cu lipsirea sau fără lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la 5 ani. În cazul persoanelor juridice – amenda este de la 2000 la 4000 u.c. cu lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii.

Mai mult, s-a subliniat că prezentarea, utilizarea, administrarea ilegală a informaţiei care caracterizează executarea de către debitori a obligaţiilor pe marginea acordurilor de creditare, de către persoanele juridice care nu deţin licenţă pentru activitate de birou al istoriilor de credit, iar aceste activităţi au adus prejudicii în proporţii mari, amenda este de 850–2350 u.c. cu sau fără lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe o perioada de până la cinci ani. În cazul persoanelor juridice amenda este de 2000–4000 u.c. cu lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de lichidare a persoanei juridice.

Aceleaşi acţiuni care au dus la prejudicii deosebit de mari se sancţionează cu amendă între 1350–3350 u.c. sau cu închisoare până la 3 ani cu sau fără lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe o perioadă de 2-5 ani, iar în cazul persoanelor juridice amenda este de 4000–7000 u.c. cu lipsirea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a lichida persoana juridică.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.32 (704) din 9 august 2017